19 JAN

Henvises til andre kirker

Dato: 
Søndag d. 19. januar 2020 (hele dagen)
26 JAN

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 26. januar 2020, kl. 10:00
02 FEB

Kyndelmisse / gospelkor Nunctius

Dato: 
Søndag d. 2. februar 2020, kl. 16:00
04 FEB

Sogneeftermiddag

Dato: 
Tirsdag d. 4. februar 2020, Kl. 14:00 til kl. 16:00
05 FEB

KIldemarkscenteret

Dato: 
Onsdag d. 5. februar 2020, kl. 14:30
09 FEB

Septuagesima

Dato: 
Søndag d. 9. februar 2020, kl. 10:00
16 FEB

Seksagesima

Dato: 
Søndag d. 16. februar 2020, kl. 10:00
18 FEB

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 18. februar 2020, kl. 19:00
20 FEB

Meditation i kirken, ord og toner

Dato: 
Torsdag d. 20. februar 2020, kl. 19:30
23 FEB

Fastelavn/tøndeslagning

Dato: 
Søndag d. 23. februar 2020, kl. 10:00