Kirkegårdsvedtægter og -takster


Priser og takster reguleres 1 gang årligt pr.1. januar efter anvisning fra stift og provsti. Priser og takster kan læses og udskrives på dette link.

Særlige bestemmelser for kendt fællesgrav på Rønnebæk kirkegård 2015

Kirkegårdsvedtægt-Vedlagt særlige bestemmelser