Man kan benytte kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer ved kirken.

Henvendelse til Næstved Taxa, tlf. 55 77 72 72.