Fødsel

Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen, skal I selv som forældre inden 2 døgn anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen er fundet sted. 

Er man ikke gift udfyldes og medsendes en Omsorgs/ ansvars erklæring, så fadderskabet bliver dokumenteret. For yderligere information, tryk her: www.personregistrering.dk