Navneændring foretages ved at klikke ind på www.personregistrering.dk 

Her forefindes nødvendig orientering, oplysning og blanketter.