Sognepræst: 

Christine Pihl
 

Rønnebæk Præstegård, Kirkevej 3, Rønnebæk, 4700 Næstved
Tlf: 3034 7306, mail: csv@km.dk
  
Sognepræsten træffes bedst tirsdag-fredag i præstegården eller efter aftale.
 
Mandag er fridag.
 
Sognets officielle mailadresse: 7500@sogn.dk